Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu sản phẩm dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. 1. Khái niệm đăng ký nhãn hiệu sản phẩm Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp…