1. Khái niệm và thẩm quyền đăng ký nhận cha mẹ cho con Đăng ký nhận cha mẹ cho con là việc ghi vào sổ đăng ký hộ tịch để chính thức công nhận tư cách của một người là cha hoặc mẹ cho con trong trường hợp vào thời điểm làm giấy khai sinh…