Khi người nước ngoài muốn tham gia vào thị trường lao động Việt Nam, người nước ngoài phải đáp ứng đủ điều kiện, tuân thủ đúng trình tự và thủ tục mà pháp luật Việt Nam quy định. Một trong những thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là phải thực…