Mua bán đất bằng giấy viết tay là gì Mua bán đất giấy viết tay là việc chủ sở hữu đất thỏa thuận các điều khoản mua bán với bên mua qua giấy viết tay. Thông thường giấy mua bán đất viết tay này sẽ không được công chứng, chứng thực tại cơ quan có…