Đóng

Luật gia đình

Chia tài sản chung vợ chồng

01Th12

Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là gì? Các hình thức phân chia tài sản của vợ chồng. Hãy cùng Luật Sài Gòn 48 tìm hiểu nhé.

Chia tài sản chung vợ chồng

Vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân, nhưng muốn chia tài sản để góp vốn kinh doanh. Vậy có được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không?

Theo quy định tại Điều 38 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì trong thời kì hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Tuy nhiên, pháp luật quy định loại trừ một số trường hợp việc thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng vô hiệu, được quy định tại Điều 42 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014, gồm: ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản; nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014, Bộ luật Dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải được lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Như vậy, theo quy định trên, vợ chồng có quyền yêu cầu phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 42 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 nêu trên.

Chia tài sản chung vợ chồng

Chia tài sản chung vợ chồng

Các hình thức chia tài sản chung vợ chồng:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định có hai loại chế độ tài sản của vợ chồng, vì thế, trong các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng, trước hết, cần xem xét vợ chồng đã lựa chọn loại chế độ tài sản nào để áp dụng tương ứng các quy định của Luật.

  1. Chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận

Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì việc chia tài sản chung của vợ chồng tuân theo văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Trường hợp vợ chồng không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản thì tuân theo chế độ tài sản do luật định.

  1. Chế độ tài sản vợ chồng theo luật định

Trường hợp vợ chồng không có thỏa thuận về chế độ tài sản thì có các trường hợp sau:

– Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

– Chia tài sản chung của vợ chồng trong trường hợp vợ chồng li hôn

– Chia tài sản chung của vợ chồng khi vợ, chồng chết hoặc có quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật là vợ, chồng đã chết

 

Nếu còn vướng mắc, cần hỗ trợ về dịch vụ tư vấn hôn nhân gia đình, hãy liên hệ với công ty Luật TNHH Sài Gòn 48

Địa chỉ: 48 Nguyễn Huy Tự, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline: 0819 490 333

Email: ctyluatsaigon@gmail.com

Website: https://ctyluatsaigon.com/

Gọi ngay: 081.9490.333