Tư vấn luật nhà đất – Thu hồi nợ khó đòi – Tu vấn ly hôn đơn phương Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024 (Hình từ internet) 1. Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024 Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024, cụ thể: *…